Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Definiţie:

*            diferenţa dintre suma tututor beneficiilor de natură financiară (venituri marginale şi economisiri/reduceri de costuri financiare) şi costurile financiare - a se vedea punctele Costuri de investitie, Costuri operationale, Venituri din cadrul acestei secţiuni.

Formulă de calcul:

*            VANF (FNPV) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare şi a numărului de ani din perioada de referinţă, după formula generală de actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in timp a banilor (in aplicarea directă a principiilor din Criteriul Kaldor-Hicks din cadrul secţiunii Analiza cost-beneficiu:

-          VAN = ∑ [(Bt - Ct) / (1 + r)^t], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numarul de ani (in intervalul perioadei de referinţă stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

Tipologie:

*            randamentul capitalului investit, VANF(C) (FNPV(C)):

-           VANF(C) (FNPV(C)) măsoară performanţa financiară a investiţiei independent de sursa sau metoda de finanţare a proiectului;

-           modul său de calcul este cel descris mai sus;

*            randamentul capitalului naţional investit, VANF(K) (FNPV(K)):

-           VANF(K) (FNPV(K)) măsoară performanţa financiară a investiţiei după asistenţa financiară comunitară, din perspectiva capitalului romanesc (public sau privat) investit (performanţa financiară a proiectului este imbunătăţită de asistenţa comunitară, prin simpla virtute a faptului că sunt investite mai puţine fonduri naţionale pentru obţinerea aceluiaşi rezultat);

-           diferenţa in modul de calcul faţă de VANF(C) este faptul că, pentru VANF(K), sunt luate in calcul toate sursele de finanţare cu excepţia contribuţiei comunitare;

-           a se vedea punctul VAN(K), RIR(K) din cadrul acestei secţiuni;

*            randamentul capitalului privat investit, VANF(K) (FNPV(K)):

-           VANF(Kp) (FNPV(Kp)) măsoară rentabilitatea financiară a capitalului privat investit (dacă este cazul);

-           a se vedea punctul VAN(Kp), RIR(Kp) din cadrul acestei secţiuni.

Avantajele VANF:

*            singurul indicator care are o valoare calculabilă, relevantă şi corectă metodologic in orice situaţie;

*            indică, invariabil, varianta optimă din perspectiva analizei cost-beneficiu (evident, calitatea sa este dată de calitatea ipotezelor de lucru şi a proiecţiilor financiare utilizate).

Dezavantajele VANF:

*            nu reflectă in niciun fel problematica distribuţiei beneficiilor şi costurilor;

*            elementele de calcul sunt dificil de estimat;

*            trebuie evitată contabilizarea dublă a costurilor sau a beneficiilor;

*            compararea a două proiecte cu durată de viaţă diferită nu se poate face in mod corect decat prin reglementarea unitară a perioadei de referinţă sau calcului indicatorului Beneficii Nete Anuale Echivalente (EANB) (dacă prezintă interes, apăsaţi Contact sau Intrebaţi-ne).

Criteriul decizional:

*            de obicei, proiectul are nevoie de finanţare publică şi este declarat corespunzător dacă FNPV(C)<0 (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza că rata de actualizare financiară reală de 5% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop) - decizia privind finanţarea proiectului se va lua pe baza analizei economice, in acest caz (a se vedea secţiunea Analiza economica);

*            criteriul de mai sus poate fi (şi este) ajustat in diferite ghiduri (de pildă, pentru POS CCE), precizandu-se alte praguri decat zero;

*            acest criteriu este opusul criteriului din domeniul privat (statul urmăreşte să finanţeze proiecte benefice societăţii, dar pe care sectorul privat nu le finanţează datorită indicatorilor financiari neperformanţi).

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro