Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Ce reprezintă un proiect?

Conform normelor aplicabile (şi logicii), un proiect se poate defini ca o operaţiune ce cuprinde o serie de lucrări, activităţi sau servicii menite să indeplinească o sarcină indivizibilă de natură economică sau tehnică precisă, care are obiective bine identificate.

Poate o etapa de execuţie să reprezinte un proiect in sine?

Răspunsul este da, dar in anumite condiţii: faza respectivă trebuie să fie independentă, din punct de vedere tehnic şi funcţional (să fie operaţională de-sine-statător), fată de restul proiectului, şi să indeplinească singură obiectivele pentru care e propusă.

Cum se respectă condiţia de neincepere a lucrărilor (start of works)?

Ghidurile solicitantului precizează că finanţarea nerambursabilă pentru investiţii se acordă numai pentru proiectele incepute după ce beneficiarul a semnat contractul de finanţare.

Pentru clarificare, un proiect finalizat, deja funcţional, care este retehnologizat, este in mod evident eligibil. Dar un proiect inceput şi neterminat (adică, din orice motiv, nefuncţional la acest moment), este in mod la fel de evident neeligibil (ex. un proiect neterminat, din lipsă de finanţare, dar care se doreşte să fie reimpachetat ca o retehnologizare nu trebuie acceptat).

Poate proiectul să includă elemente constructive din locaţii diferite?

Da, in pofida unor confuzii destul de larg răspandite (şi la fel de inexplicabile). Criteriul de unitate a proiectului se referă la unitatea funcţională, nu neapărat la activităţi desfăşurate exclusiv in aceeaşi clădire/complex sau pe aceeaşi parcel de teren. Pot exista nenumărate situaţii in care nu toate elementele unui proiect funcţional unitar se găsesc in acelaşi perimetru constructiv sau de teren.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro