Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Definiţie:

*            rata de actualizare financiară r (reală sau nominală, in funcţie de natura fluxurilor de numerar utilizate in calcul) pentru care VANF=0.

Formula de calcul:

*            formula general utilizată este 0 = ∑ [(Bt - Ct) / (1 + RIR)^t], unde RIR = rata internă de rentabilitate, t = anul de calcul (t ia valori de la 1 la T, unde T = perioada de referinţă).

Tipologie (in funcţie de tipul de VANF utilizată in calcul, cu aceeaşi interpretare referitoare la tipul de randament al capitalului investit ca şi pentru măsurile VANF corespondente - a se vedea punctul VANF(C) din cadrul acestei secţiuni):

*            RIRF(C) (FRR(C));

*            RIRF(K) (FRR(K)).

Dezavantajele RIR:

*            ignoră scara proiectului (şi, in general, tinde să favorizeze financiar proiectele de scară redusă);

*            este (in funcţie de situaţie) un indicator incorect sau imposbil de calculat (in funcţie de evoluţia fluxurilor de numerar, formula RIR poate genera rezultate multiple - şi, in consecinţă, inutilizabile);

*            este, in ultimă instanţă, un indicator redundant faţă de VANF.

Criteriul decizional:

*          de obicei, proiectul are nevoie de finanţare publică şi este declarat corespunzător dacă RIRF(C)<5% (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza că rata de actualizare financiară reală de 5% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop) - decizia privind finanţarea proiectului se va lua pe baza indicatorilor din analiza economică (a se vedea secţiunea Analiza economica).

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro