Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Analiza cost-beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socioeconomic al proiectului de investiţie public propus, prin identificarea şi cuantificarea monetară a efectelor investiţiei (financiare şi non-financiare).

In cadrul acestei secţiuni prezentăm elementele metodologice general valabile ale analizei cost-beneficiu - a se vedea punctele Perioada de referinta, Metoda marginala şi Analiza optiunilor.

Modul de calcul este prezentat detaliat, cu exemple practice, in cadrul secţiunilor următoare (Analiza financiara, Analiza economica şi Risc si senzitivitate).

Există două diferenţe notabile intre analiza tip evaluarea proiectului sau plan de afaceri din sfera sectorului privat (pentru detalii despre acest tip de analize, apăsaţi Intrebaţi-ne):

-           criteriul decizional: sectorul privat finanţează numai proiecte cu rentabilitatea financiară estimată mai mare decat costul capitalului, in timp ce autoritatea publică (inclusiv cea comunitară) finanţează cu precădere proiecte cu rentabilitatea financiară estimată mai mică decat costul capitalului;

-           cuantificarea impactului non-financiar: autoritatea publică ia decizia de a susţine financiar un proiect nu exclusiv pe baza rentabilităţii pur financiare, ci pe baza rentabilităţii economice (proiectul trebuie să aibă un impact net pozitiv la nivelul societăţii, inclusiv aspectele non-financiare).

Aceste diferenţe notabile ale abordării autorităţii publice in raport cu finanţarea proiectelor ţin de rolul statului in economie (a se vedea punctul Statul si economia din cadrul acestei secţiuni). Statul (inclusiv aranjamente multinaţionale, precum UE) intervine in economie, printre altele, prin reglementare, impozitare şi subvenţionare. Ceea ce numim, generic, fonduri europene, reprezintă o subvenţie, cu scopul declarat de a genera beneficii nete pozitive pentru societate (a se vedea punctul Criteriul Kaldor-Hicks din cadrul acestei secţiuni).

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro