Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate
Analiza financiară are rolul de a evalua oportunitatea finanţării unor active economice.

Activele economice sunt definite ca acele mijloace de producţie care indeplinesc, cumulativ, două condiţii:

*          se află in proprietatea (sub controlul) celui care efectuează calculul economic;

*           sunt susceptibile a produce fluxuri de numerar in viitor, prin utilizarea lor.

Valoarea activelor economice este, conform teoriei financiare, valoarea actualizată a acestor fluxuri financiare viitoare.

Metoda fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash flow, DCF) nu face altceva decat să estimeze valoarea oricărui activ economic prin prisma principiului enunţat anterior.

Analiza cost-beneficiu pentru fondurile europene este, in fapt, metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu menţiunea că, in cazul analizei economice, fluxurile de numerar cuantifică şi efectele nemonetare. Proiectele nu sunt altceva decat active economice sau grupări de active economice. Practic, orice activ economic se poate evalua prin metoda menţionată: firmă, proiect, echipament, know-how etc.

Această secţiune cuprinde intreaga metodologie pentru analiza financiară, care corespunde perfect metodei DCF din sfera evaluării financiare pentru sectorul privat, mai precis varianta WACC (metoda costului mediu ponderat al capitalului). Pentru o imagine clară asupra etapelor metodologice, a se vedea punctul Etape al acestei secţiuni

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.


Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro