Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Analiza opţiunilor constă in următorii paşi procedurali:

*           alcătuirea unei liste lungi de scenarii alternative care asigură indeplinirea obiectivelor propuse;

*           evaluarea scenariilor din perspectiva cadrului strategic / reglementărilor / fezabilităţii;

*           elaborarea unei liste scurte de scenarii alternative ulterior evaluărilor de mai sus;

*          ierarhizarea scenariilor din lista scurtă pe baza unei analize cost-beneficiu;

*           selectarea scenariului optim.

Recomandam parcurgerea următoarelor etape practice, pentru indeplinirea cerinţelor procedurale menţionate:

*            etapa 1: obiectivele sunt exprimate in variabile măsurabile (nu trebuie să fie redundante, dar pot fi alternative);

*            etapa 2: fiecărui obiectiv ii este atribuită o pondere (care să reflecte importanta relativă pe care le-o acordă cadrul programmatic comunitar/naţional);

*            etapa 3: definirea criteriilor de evaluare;

*            etapa 4: analiza de impact (analizarea, pentru fiecare criteriu ales, a efectelor  cantitative sau calitative pe care acesta le produce);

*            etapa 5: estimarea efectelor proiectului in termenii criteriilor selectate (cuantificarea fiecărui rezultat din etapa 4);

*            etapa 6: ponderarea rezultatelor obţinute;

*            etapa 7: agregarea scorurilor diferitelor criterii.

Liniile directoare comunitare sugerează, practic, includerea rezultatelor unei analize cost-beneficiu simplificate pentru toate opţiunile luate in considerare, printer criteriile de selectare a opţiunilor.

Pentru a genera lista de opţiuni, in primul rand, trebuie definite mai clar noţiunile următoare (menţionate, sub o formă tradusă, bănuim, incorect, in H.G. nr. 28/2008):

*          Varianta zero (fără investiţie). Aceasta este, in cele mai multe din cazuri, varianta de referinţă pentru aplicarea metodei diferenţiale/marginale (a se vedea punctul Metoda marginala din cadrul acestei secţiuni). Varianta zero/fara proiect/do-nothing/BAU (business as usual) nu inseamna in mod necesar inexistenta oricarei investitii pe durata de referinta. Varianta de referinta reprezinta acea varianta in care doar se mentine functionalitatea infrastructurii existente, la parametrii existenti/normali (inclusiv eventuale investitii ulterioare, daca elementele pre-existente proiectului ar deveni inutilizabile). In situaţia in care se impun investiţii minime oricum, varianta de referinţă este cea a intervenţiei minime (do-minimum).

*           Varianta cu investiţie medie. Noţiunea aceasta este goală de conţinut (ce inseamnă mediu?). Probabil că se doreşte o simplă ierarhizare a variantelor propuse in funcţie de cost, după modelul metodologiei (eronate) a eficieţei costurilor.

*            Varianta cu investiţie maximă. Şi in acest caz, noţiunea aceasta este goală de conţinut (ce inseamnă maxim?). Probabil că se doreşte o simplă ierarhizare a variantelor propuse in funcţie de cost, după modelul metodologiei (eronate) a eficientei costurilor.

Evident, nici H.G. nr. 28/2008, nici alte norme similare romaneşti nu clarifică aceste noţiuni (a se vedea punctul Comentarii la reglementari din cadrul secţiunii Cadrul de reglementare a acestui site). Probabil că intenţia legiuitorului, opacizată de traducere, a fost de a reproduce noţiunile de mai sus.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă – vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.


Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro