Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Comentarii la H.G. nr. 28/09.01.2008 şi Instrucţiunile de aplicare:

*          Una din inadvertenţele de substanţă din cuprinsul acestor documente se referă la analiza opţiunilor:

-      La punctul descrierea investiţiei se cere prezentarea scenariilor tehnico-economice plus scenariul recomandat de către elaborator dar, in acelaşi timp, in cadrul secţiunii analiza cost-beneficiu , se solicită analiza opţiunilor . Este, in cel mai bun caz, o dublare parţială a aceleaşi solicitări de analiză. Instrucţiunile incearcă să evite această suprapunere, insă fără succes.

-       Se menţionează, cu titlu ce pare obligatoriu, luarea in calcul a minim trei opţiuni (varianta zero, varianta maximă, varianta medie) - cerinţă imposibil de indeplinit in cazul unor proiecte (varianta zero este, uneori, obligatoriu de inlocuit cu varianta minimă) sau inutil de indeplinit in cazul altor proiecte (este un exerciţiu lipsit de seriozitate acela de a determina ce inseamna maxim si mediu, dată fiind relativitatea acestor termeni).

-       Instrucţiunile pun accentul, in privinţa elaborării unei liste scurte de opţiuni, pe metodologia celui mai scăzut cost . Această metoda nu este, aproape niciodată, un criteriu serios de analiză sau de decizie. A se vedea punctul Criteriul Kaldor-Hicks din cadrul secţiunii Analiza cost-beneficiu a acestui site. Dacă aveţi dubii, apăsaţi pe butonul Contact sau Intrebaţi-ne, pentru a ne adresa o intrebare - totul este gratuit.

*            O altă inadvertenţele de substanţă se referă la instrucţiunile legate de analiza de risc:

-       Instrucţiunile dispun, fără nuanţare, ca analiza de risc să constea in estimarea distribuţiei de probabilitate . O astfel de prevedere denotă lipsa de familiaritate cu analiza de risc. Analiza de risc cuprinde, in mod practic, multe alte modalităţi de estimare si testare a riscurilor. Mai mult, in multe cazuri, nu există serii de date pentru condiţiile specifice ale proiectului, pe baza cărora să se estimeze o distribuţie de probabilitate. Mai multe pe această temă in secţiunea Risc si senzitivitate de pe acest site.

*          Altfel, structura studiului de fezabilitate propusă este, in foarte mare masură, similară structurii ideatice a unui document similar solicitat de un decident comunitar sau din alte state membre. In realitate, structura logică a unui studiu de fezabilitate derivă din structura unui plan de afaceri. In mod natural, autorităţile publice ar trebui să fie la fel de diligente cu alocarea banului public precum sunt cei din sectorul privat cu banii proprii.

*         Evident, pentru proiecte romaneşti, trebuie aplicată legislaţia romanească. Pe de altă parte, trebuie menţionat că aceste două documente sunt foarte departe de a fi exhaustive in ceea ce priveşte descrierea metodologiei analizei cost-beneficiu. In cazurile in care există trimiteri, in ghidurile solicitantului, la aceste prevederi legale, ele sunt insoţite, cel mai adesea de: (a) referiri la Documentul de lucru nr. 4 al CE şi Ghidul ACB publicat sub egida CE şi/sau (b) precizări metodologice suplimentare in anexele ghidului respectiv. Pentru conformitate, trebuie precizat clar că nu trebuie să existe diferenţe metodologice intre diversele documente aplicabile, deoarece metoda de calcul a analizei cost-beneficiu este una singură, derivată din metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF) din sectorul privat. Mai multe pe această temă in secţiunea Analiza financiara de pe acest site.

Comentariu la Documentul de lucru nr. 4 al CE:

*         Spre deosebire de legislaţia romanească (H.G. 28 si instrucţiuni), Documentul nr. 4 al CE nu cuprinde inadvertenţe de ordin metodologic. Toate aspectele eronate din legislaţia romanească menţionate anterior sunt menţionate correct in Documentul de lucru nr. 4. Vă recomand să citiţi acest document, ca primă lectură, inaintea oricărui ghid mai extins.

*         Atenţie, insă: Documentul nr. 4 nu reprezintă un ghid in sine. Este un document de intindere redusă, care doar stabileşte principii de bază şi clarifică cele mai importante confuzii care se pot face. Pentru detalierea metodologiei de calcul, trebuie să consultaţi un ghid pentru analiza cost-beneficiu.

Comentariu la Ghidul ACB sub egida Comisiei Europene:

*          Ghidul nu are un character obligatoriu, ci unul orientativ (a fost elaborat de un grup de experţi independenţi, prin finanţarea CE). Oricum, conţinutul său este corect (este dificil să fie altfel, dacă documentul este elaborat cu professionalism, avand in vedere că tehnica de calcul a indicatorilor ACB este una şi numai una corectă).

*          Atenţie, insă: ghidul respectiv nu este exhaustiv - nu poate fi exhaustiv şi nici nu işi propune acest lucru. Ghidul nu urmăreşte altceva decat să explice metodologia de calcul şi să ofere exemple ilustrative de analiză economică din cateva sectoare de activitate (indeobşte cele care generează proiecte majore). Datorită naturii sui generis a analizei economice, nu există niciun ghid exhaustiv pe această temă, ci numai incercări de a oferi o metodologie de aplicat de la caz la caz. Mai multe pe această temă in secţiunea Analiza economica de pe acest site.

*         Traducerea acesui ghid in limba romană, care este disponibilă şi pe acest site, a fost făcută, cel puţin pe alocuri, cu o aparentă nesiguranţă in privinţă jargonului de specialitate - recomand atenţie in această privinţă.

Comentariu la proiectul de Ghid naţional ACB:

*        In varianta disponibilă nouă (a se vedea documentul disponibil in secţiunea Lista de reglementari de pe acest site), documentul este o incercare de aducere la un numitor comun a prevederilor naţionale şi comunitare.

*          Proiectul de document nu este o alternativă serioasă la documentele de mai sus, din următoarele motive:

-       Inadevertenţele din H.G. nr. 28/2008 sunt reluate, nu corectate. In plus, documentul are o intindere redusă, care nu ii permite să detalieze multe din metodologiile de calcul necesare. Pe ansamblu, documentul, in varianta de proiect, respectivă, nu merită atenţie.

Seriozitatea cu care a fost elaborat documentul este pusă sub semnul intrebării, avand in vedere că documentul nu pare a fi mai mult decat o traducere a Documentului nr. 4 al CE, intrepătrunsă cu inserări copy-paste din Ghidul ACB al CE (acestea din urmă nici măcar traduse in limba romană).

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro