Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Costurile de investitie includ estimarea costurilor de investiţie in activele imobilizate (imobilizări corporale şi necorporale):

-           teren, construcţii, echipamente, investiţii cu caracter extraordinar, licenţe etc.;

-           valoarea reziduală a imobilizărilor (calculată, după caz, ca valoare de lichidare sau valoare reziduală contabilă) este luată in calcul ca un cost pozitiv la sfarşitul perioadei de referinţă - a se vedea punctul Valoarea reziduala din cadrul acestei secţiuni;

-           costurile iniţiale ( start-up) cu studiul de fezabilitate şi consultanţă pentru proiect;

-           modificarea fondului de rulment net (fondul de rulment = active circulante - datorii pe termen scurt) - pentru detalii de calul, a se vedea punctul Surse finantare din cadrul acestei secţiuni;

-           costurile lucrărilor deja efectuate: nu sunt incluse in calcul, deoarece nu mai pot fi recuperate, indiferent de decizia asupra proiectului propus.

Alte aspect de interes:

-           reparaţiile capitale şi inlocuirile: se includ in costurile de investiţie, in măsura in care nu au fost prevăzute drept costuri operaţionale, reparaţiile capitale şi inlocuirile de echipamente cu durata de viaţă sub perioada de referinţă;

-           provizioane şi neprevăzute: toate articolele de cheltuieli care nu determină plăţi efective (ex. amortizare, provizioane, neprevăzute) legate de costurile investiţionale se elimină din proiecţia fluxului de numerar;

-           taxele şi impozitele: taxele aferente costurilor investiţionale nu sunt incluse in fluxurile de numerar (indicatorii de performanţă trebuie să ne indice rezultatele proiectului de investiţie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naţional sau local); taxele directe vor fi incluse in fluxul de numerar care indică sustenabilitatea financiară;

-      TVA: in caz de TVA deductibilă cheltuielile investiţionale trebuie determinate fără TVA aferentă.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro