Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Ce este inclus in costurile operaţionale?

-           costurile directe de exploatare (consum de materii prime, materiale şi servicii, energie, intreţinere);

-           costurile cu forţa de muncă;

-           cheltuieli administrative şi generale, cheltuieli de vanzare şi distribuţie;

-           reparaţiile capitale şi inlocuirile de echipamente cu durata de viaţă sub perioada de referinţă (se includ in costurile de operare, in masura in care nu au fost prevăzute drept costuri investiţionale);

-           după caz, dacă normele aplicabile o permit, dacă proiectul propus este susţinut de o analiză detaliată a riscului, fondurile de rezervă se pot include in costuri eligibile, fără a depăşi, eventual, un anumit procent din costul total de investiţie, excluzand fondurile de rezervă - oricum, fondurile de rezervă n-ar trebui incluse niciodată in costurile luate in considerare in stabilirea diferenţelor de finanţare, deoarece acestea nu reprezintă fluxuri de numerar.

Ce nu este inclus in costurile operaţionale?

-           cheltuielile cu amortizarea (nu este un flux de numerar şi costul imobilizărilor este acoperit de costurile de investiţie);

-           provizioanele şi rezervele pentru cheltuieli neprevăzute şi pentru inlocuirea activelor;

-           dobanda şi rambursarea principalului (nu sunt incluse, deoarece fluxurile negative de capital sunt incluse in costurile iniţiale de investiţie şi prin rata de actualizare; aceste fluxuri negative de numerar sunt incluse in calculul sustenabilităţii financiare);

-           impozitele, taxele (indicatorii de performanţă trebuie să ne indice rezultatele proiectului de investiţie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naţional sau local).;

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro