Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Metode de calcul:

*            metoda diferenţei de finanţat;

*            un procent de cofinanţare standard prescris de ghidul solicitantului.

Aplicabilitatea metodei diferenţei de finanţat:

*           se aplică tuturor proiectelor generatoare de venituri nete din incasări de la utilizatori, cu exceptia proiectelor care:

-           nu generează suficiente venituri financiare pentru a-şi acoperi integral costurile operaţionale (rata de finanţare = 100% in acest caz, ca şi pentru proiectele care nu generează venituri financiare), sau

-           sunt supuse regulilor ajutorului de stat.

Metodologie de calcul pentru metoda diferenţei de finanţat:

*            calculul ratei diferenţei de finanţat (R, funding-gap rate): se utilizează aceleşi fluxuri de numerar utilizate pentru calculul VANF(C):

-           R = Max CE / CIA = (CIA - VNA) / CIA, unde

*           Max CE = cheltuieli eligibile maxime (ca regulă generală, numai cheltuielile efectuate pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt eligibile pentru finanţare);

*           CIA = costurile de investiţie eligibile actualizate (inclusiv costurile de inlocuire din perioada de referinţă);

*           VNA = veniturile financiare nete actualizate = venituri financiare actualizate - costuri operaţionale financiare actualizate + valoarea reziduală actualizată (veniturile financiare nete sunt alocate pro-rata costurilor eligibile şi neeligibile).

*            calculul valorii de decizie (VD, decision amount): valoarea la care se aplică rata de cofinanţare;

-           VD = CE * R, unde CE = cheltuieli eligibile, R = rata diferenţei de finanţat;

*            calculul subvenţiei UE maxime:

-           Subvenţia UE = VD * Max RCap, unde VD = valoarea de decizie, Max RCap = rata maximă de cofinanţare stabilită;

-           se utilizează aceeaşi perioadă de referinţă şi rata de actualizare care au fost utilizate pentru calculul indicatorilor financiari.

Atenţie: cheltuielile neeligibile sunt toate acele cheltuieli care nu sunt declarate ca fiind eligibile in conformitate cu legislatia aplicabila.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro