Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Condiţii de utilizare

Pentru a utiliza acest site, toţi utilizatorii sunt obligaţi să citească atent toate prevederile de mai jos şi să le accepte in integralitate. Este obligaţia utilizatorilor să verifice continutul acestor prevederi la fiecare utilizare a acestui site. Proprietarul acestui site are dreptul să modifice prevederile de mai jos in orice moment, pe baza exclusivă a deciziei sale discreţionare, fără nicio notificare prealabilă. Orice modificări ale acestor prevederi vor fi afişate pe acest site şi se va presupune că utilizatorii acestui site acceptă modificările respective prin continuarea utilizării acestui site.

Continuarea utilizării acestui site echivalează cu acceptarea prevederilor următoare.

Informaţiile, opiniile, analizele şi aplicaţiile de pe prezentul site au fost elaborate cu pur informativ, fără intenţia de a fi exhaustive, complete, corecte, de a reprezinta o interpretare formală sau juridică a normelor aplicabile, şi nici de a genera orice fel de obligaţie, de orice natură, intre proprietarul site-ului şi cei care accesează acest site sau terţi.

Proprietarul acestui site nu işi asuma nicio obligaţie sau raspundere, de orice natură, faţă de cei care accesează acest site sau faţă de terţi cu privire la efectele sau rezultatele de orice fel, directe sau indirecte, ale utilizării informaţiilor, opiniilor, analizelor şi aplicaţiilor de pe prezentul site, şi nici nu garantează corectitudinea sau completitudinea acestor informaţii, opinii, analize sau aplicaţii.

Proprietarul acestui site recomandă ca orice decizie referitoare la sau legată de informaţiile, opiniile, analizele şi aplicaţiile cuprinse in prezentul site să fie fundamentată prin consultarea temeinică şi a altor surse de informaţii şi in urma unor analize proprii ale decidentului in cauză.

Informaţiile, opiniile, analizele sau aplicaţiile din prezentul site care au fost elaborate, emise, prelucrate sau interpretate de către proprietarul acestui site sau asociaţii săi sunt protejate de drepturile de autor şi de drepturile privind bazele de date şi nu pot fi reproduse, distribuite sau publicate de nicio persoană in vederea atingerii niciunui scop fără acordul expres prealabil al proprietarului acestui site. Proprietatul acestui site nu autorizează pe cei care accesează acest site şi nici pe terţi să distribuie, să modifice sau să reproducă aceste informaţii, opinii, analize sau aplicaţii din prezentul site către terţe părţi, in totalitate sau in parte. Oricine incalcă aceste drepturi poate fi acţionat in justiţie.

Proprietarul acestui site respectă legislaţia romanească in privinţa protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Dacă utilizatorii acestui site decid să profite de facilitate de a contacta autorul acestui site (care este identificat personal in cadrul acestui site ca Florin Ilie) prin intermediul formularului de contact, utilizatorii trebuie să fie conştienţi că, in aceste condiţii, vor intra in contact direct cu o terţă persoană iar orice schimb de informaţii in acest context (inclusiv date cu caracter personal) se va petrece in afara acestui site, pe o adresă de poştă electronică privată. Odată contactat autorul acestui site prin formularul de contact, se presupune că utilizatorul care il contactează işi dă in mod expres consimţămantul pentru o prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorul acestui site care consistă in stocarea mesajelor de poştă electronică şi a tuturor datelor de identificare şi informative pe care le furnizează in comunicarea cu autorul şi eventual utilizare a acestora in comunicarea cu terţii. Toate prevederile referitoare la drepturile proprietarului acestui site şi la obligaţiile utilizatorilor faţă de acesta sunt neafectate de menţiunile acestui paragraf.

Proprietarul acestui site nu işi asumă nicio răspundere pentru nicio daună suferită de utilizatori sau terţi determinată de utilizarea acestui site, inclusiv din probleme de confidenţialitatea datelor care provin din cauze externe proprietarului; proprietarul acestui site nu garantează confidenţialitatea in ceea ce priveşte utilizarea acestui site de către utilizatori.

Utilizatorii acestui site se obligă să nu intreprindă nicio acţiune care să compromită integritatea acestui site şi ca nu va utiliza acest site, in niciun fel, inclusiv pentru a transmite vreo informaţie sau material, care să fie in contradicţie cu legile Romaniei sau cu drepturile unor terţe părţi. Proprietarul acestui site nu işi asumă nicio răspundere privind actele sau omisiunile utilizatorilor sau terţilor.
Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro