Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Metodologie:

-           preţurile factorilor de producţie utilizaţi in cadrul investiţiei şi ai produselor investiţiei (bunuri sau servicii) trebuie să reflecte in mod corespunzător costul lor de oportunitate pentru societatea romanească;

-           transformarea preţurilor de piaţă in preţuri contabile se face prin utilizarea unor factor de conversie (nişte constante aplicate prin inmulţire la preţurile de piaţă);

-           modul de calcul şi valoarea factorilor de conversie utilizaţi variază de la un factor de producţie la altul, in funcţie de natura si caracteristicile acestora.

Valoarea factorilor de conversie:

-           dat fiind faptul că Romania se află intr-o uniune vamală cu restul statelor membre UE, pentru produsele comercializabile internaţional se utilizează, in general, factorul de conversie standard (FCS = 1);

-           in practică, ghidurile solicitantului recomandă utilizarea FCS pentru diverse costuri operaţionale;

-           pentru costurile investiţionale se preferă utilizarea factorilor de conversie specifici - care au un impact semnificativ in situaţia in care corectează distorsiuni de genul preţurilor subvenţionate la achiziţie (exemplul tipic este cel al furnizării terenului cu titlu gratuit sau la preţ sub piaţă de către o autoritate publică locală;

-           menţiunile de mai sus nu sunt inflexibile - trebuie aplicată diligenţa necesară de la caz la caz.

-           tabelul de mai jos prezintă modul de calcul al factorilor de conversie pentru diferite tipuri de costuri, conform Ghidului CE, insă nu de o manieră exhaustivă.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Tip de cost Comentariu Factor de conversie (FC) cf Ghid CE
Produse care pot face / fac obiectul comerţului internaţional Cele mai multe bunuri materiale; preţurile de piaţă sunt distorsionate de barierele comerciale (taxe vamale, taxe la export) Factorul de conversie standard (FCS), calculat conform formulei: FCS = (M + X) / [(M + Tm) + (X - Tx)], unde M = total importuri, X = total exporturi, Tm = taxe de import, Tx = taxe de export.
Documentul de lucru pentru un Ghidul naţional ACB sugerează că se poate aplica FCS = 1.
Produse care nu pot face / nu fac obiectul comerţului internaţional In general, serviciile care trebuie prestate la locul utilizării lor: transport, construcţii etc. Factori de conversie sectoriali.
FCS in cazul in care aceste costuri au o pondere redusă in totalul costurilor proiectului.
 
Forţă de muncă calificată Forţa de muncă insuficientă Factor de conversie unitar (piaţa nu are distorsiuni sau are distorsiuni minore, costul salarial reprezentand fidel costul de oportunitate pentru societate)
Forţă de muncă necalificată Forţa de muncă in surplus Există distorsiuni pe piaţă (şomaj, salariul minim obligatoriu, diferenţe interteritoriale, interşanjabilitatea utilizării acestui tip de forţă de muncă intre diferite sectoare de activitate; costul salarial nu reprezintă fidel costul de oportunitate).
Ghidul CE recomandă aplicarea FCS.
In cazul unei rate a şomajului moderate, salariul-martor poate fi considerat echivalent cu valoarea ajutorului de şomaj.
Formula propusa de documentul de lucru pentru un Ghid naţional ACB pentru rata factorului salariului-martor (RFSM) este potrivită doar pentru situaţia unui şomaj involuntary ridicat: SM=SF*(1-u)*(1-t), RFSM=SM/SF, unde u = rata regională a şomajului, t = rata contribuţiilor la asigurări sociale şi alte taxe incluse in costul forţei de muncă, SF = salariul financiar, SM = salariul-martor.
Terenuri Metodologia diferă in funcţie de modul de dobandire a terenului Dacă terenul a fost achiziţionat la valoarea de piaţă, factorul de conversie aplicabil este 1.
Dacă terenul a fost furnizat de autorităţi la preţ subvenţionat, FC = [1 / (PP / PS)] * FCS, unde PP = preţul de piaţă, PS = preţul subvenţionat.
Clădiri Mix de factori de producţie FC = media ponderată a factorilor de conversie a factorilor de producţie (material, forţă de muncă) utilizaţi la ridicarea construcţiei.
Transferuri Aceasta categorie cuprinde taxele indirecte (spre exemplu TVA), subvenţii şi transferuri financiare simple incluse in preţurile de piaţă utilizate la estimarea costurilor proiectului. Toate aceste costuri vor fi eliminate pentru scopul analizei economice. Din nou, preţurile economice nu trebuie să cuprindă taxele directe. De asemenea, taxe indirecte specifice/subvenţii prevăzute pentru corectarea externalităţilor nu vor fi eliminate atata timp cat nu se produce dubla inregistrare.
Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro