Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Definiţie:

*            suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor financiare nete neactualizate generate de proiect.

Metodologie şi raţionament:

*            proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrand că proiectul nu intampină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună in pericol realizarea sau operarea investiţiei;

*            diferenţa intre intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior;

*            fluxul de numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizează;

*            pentru a atenua inconsistenţa dată de ignorarea valorii in timp a banilor, intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum şi toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare;

*            valoarea reziduală nu se ia in considerare (nefiind un flux real de numerar, in cele mai multe cazuri);

*            ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, rambursările de credite, plăţi dobanzi şi alte cheltuieli ocazionate de obţinerea creditării, taxele şi impozitele, alte plăţi generate de aranjamentele financiare incheiate pentru asigurarea surselor de finanţare.

*            deficitele temporare pot fi acoperite prin credite pe termen scurt.

*            atenţie: sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua in corelare cu graficul de realizare a investiţiei (a se vedea punctul Continutul-cadru al SF şi Link-uri Gantt din cadrul secţiunii Studiul de fezabilitate).

Dezavantajele fluxului de numerar cumulat:

*            valoarea informativă suplimentară a acestui indicator este redusă, dată fiind cumularea unor fluxuri de numerar cu valori diferite in timp;

*            conţinutul său analitic util este, oricum, inclus in analiza sustenabilităţii financiare, prezentată la punctul Viabilitate financiara din cadrul acestei secţiuni.

Observaţii:

*    in pofida dezavantajelor menţionate mai sus, fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu in cadrul ACB (Anexa 2 la Instrucţiunile pentru aplicarea HG 28/2008 - a se vedea punctele Lista de reglementari şi Comentarii la reglementari din cadrul secţiunii Cadrul de reglementare);
 

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro