Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

*          Guvernul Romaniei (2008a) Hotărarea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii. A se vedea comentariul autorului in secţiunea Comentarii la reglementari de pe acest site.

*        Guvernul Romaniei (2008b) Instrucţiunile din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărarea Guvernului nr. 28/2008, Anexa nr. 2 referitoare la principiile metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu. A se vedea comentariul autorului in secţiunea Comentarii la reglementari de pe acest site.

*          CE (Comisia Europeană) (2006) Documentul de lucru nr. 4, Direcţia Generală Politică Regională, 08/2006 Noua perioadă de programare 2007-2013: Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii. A se vedea comentariul autorului in secţiunea Comentarii la reglementari de pe acest site.

*          CE (Comisia Europeană) (2008) Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiţii. Fonduri structurale, fonduri de coeziune, instrumente de pre-aderare, Direcţia Generală Politică Regională, Raport final al TRT Trasporti e Territorio şi CSIL Centre for Industrial Studies, 16/06/2008 - limba engleza / limba romana. A se vedea comentariul autorului in secţiunea Comentarii la reglementari de pe acest site.

*          MEF (Ministerul Economiei şi Finanţelor) (2008) Ghid naţional pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor finanţate din instrumentele structurale (proiect), Ediţia [1], Revizia [5], Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu sprijinul consultanţilor JASPERS şi in consultare cu Autorităţile de Management relevante şi Direcţia Generală Politica Regională a Comisiei Europene. A se vedea comentariul autorului in secţiunea Comentarii la reglementari de pe acest site.

*          Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro