Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Raţionament:

*          factorii de conversie aplicaţi fluxurilor de numerar financiare se presupune că reflectă cele mai multe beneficii/costuri nemonetare (externalităţi pozitive/negative) pentru elementele de calcul la care se aplică;

*         totuşi, pentru efectele investiţiei pentru care nu există / nu se pot aplica factori de conversie, trebuie aplicată metoda monetizării externalităţilor, adică cuantificarea in termeni monetari a efectelor pozitive sau negative ale investiţiei pentru care nu există o piaţă sau un preţ de tranzacţie de piaţă.

Metodologie:

*          monetizarea externalităţilor neincluse in factorii de conversie se face, in general, prin estimarea unor preţuri-martor prin metoda disponibilităţii de plată (DTP, willingness-to-pay - WTP), care constă in estimarea unei valori monetare prin prisma preferinţelor explicite - sondaje, chestionare - sau implicite - situaţie statistică observabilă, comparaţia cu alte comportamentele observate pe alte pieţe similare - ale utilizatorilor;

*          la momentul actual, nu există reglementări naţionale romaneşti cu privire la tipul externalităţilor care trebuie luate in calcul pentru diferite sectoare de activitate (există, ca şi in cazul documentelor de lucru sau ghidurilor comunitare, doar exemple illustrative cu titlu general şi principii metodologice).

Externalităţile care trebuie şi pot fi monetizate sunt cele care indeplinesc următoarele criterii:

*           nu au fost incluse in calcul prin metoda factorilor de conversie;

*           pot fi argumentate in mod credibil şi cu grad semnificativ de relevanţă;

*         metodologia de monetizare este realist aplicabilă (există metode de calcul şi date de lucru dispobilie şi credibile).

Monetizarea externalităţilor reprezintă cea mai delicată etapă de calcul in analiza cost-beneficiu. Dată fiind specificitatea calculului pentru fiecare proiect in parte, nu veţi găsi un manual exhaustiv pe această temă, ci numai exemple ilustrative. Dacă aveţi situaţii concrete, intrebaţi-ne şi vă stăm la dispoziţie cu sugestii de externalităţi şi moduri de calcul.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro