Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Obiectivul analizei economice:

-           evaluarea contribuţiei investiţiei propuse la bunăstarea societăţii in ansamblu.

Principii metodologice de bază:

-           transformarea preţurilor de piaţă in preţuri contabile;

-           utilizarea principiului Kaldor-Hicks (a se vedea punctul Criteriul Kaldor-Hicks din cadrul secţiunii Analiza economică);

-           pentru o descriere sintetică a etapelor metodologice, a se vedea punctul Metodologie din cadrul acestei secţiuni.

Obligativitate:

-           in principiu, analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică, numai dacă proiectul este o investiţie publică majoră (a se vedea punctul Proiecte majore din cadrul secţiunii Studiul de fezabilitate);

-           dat fiind rolul statului, analiza economică ar trebui să fie (şi de cele mai multe orie este) fundamentul oricărei decizii de subvenţionare.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro