Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Metodologie de calcul in prezenţa distribuţiei de probabilităţi:

*          analiza de risc este posibilă numai dacă există informaţie rezonabilă pentru stabilirea distribuţiei probabilităţii variabilelor critice (aspect neglijat in mod grav şi repetat de mulţi autori de ghiduri ale solicitantului, care solicită imperativ distribuţii de probabilitate şi analiză Monte Carlo in toate cazurile);

*           trebuie efectuată asocierea unei distribuţii de probabilitate de distribuţie pentru fiecare variabilă critică (aceasta poate fi obţinută din literatura de specialitate, din experienţa proprie a beneficiarului sau consultantului - dacă este vastă şi relevantă, din date statistice robuste ale unei pieţe similare);

*           rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a indicatorilor de performanţă financiară şi economică, dacă se poate determina distribuţia probabilităţii variabilelor critice;

*            a se vedea punctul Metoda Monte Carlo din cadrul acestei secţiuni.

Metodologie de calcul in absenţa distribuţiei de probabilităţi:

*           dacă nu există informaţie rezonabilă pentru stabilirea distribuţiei probabilităţii variabilelor critice, atunci analiza riscului se poate realiza prin definirea scenariul optimist şi pesimist care va include toate variabilele critice (trebuie avuta in vedere şi combinarea variaţiilor parametrilor);

*          in realitate, şi această metodă reprezintă tot o variaţie a distribuţiei de probabilităţi (luarea in calcul a trei scenarii - de baza, optimist si pesimist - reprezintă, de fapt, o distribuţie triunghiulară);

*           această abordare nu este altceva decat o dezvoltare a calculului de elasticitate din cadrul analizei de senzitivitate.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro