Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Ce trebuie avut in vedere la stabilirea ratei de actualizare?

-           pentru solicitanţii romani, problema determinării ratei de actualizare este inexistentă - ea este impusă de ghidurile solicitantului;

-           atenţie: trebuie să se coreleze această rata de actualizare cu fluxurile de numerar (rată reală la fluxuri reale şi vice-versa).

Ce reprezintă rata de actualizare financiară de 5%?

-           5% este rata reală propusă de Comisia Europeană pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune;

-           rata de 5% este doar o sugestie a Comisiei Europene, iar statele membre pot opta sa propună altă valoare;

-           Romania nu a propus o altă rată, ceea ce face ca 5% să fie rata menţionată in ghidurile solicitanţilor.

Cum se transformă o rată reală in rată nominală?

-           rata nominală se calculează cu formula: (1+n) = (1+r) * (1+i), unde n = rata nominală, r = rata reală, i = rata inflaţiei.

Cum se determină rata de actualizare financiară, in mod normal?

-           metodologia generală de calculul ratei de actualizare financiară, la nivel privat, pentru metoda DCF-WACC (cea pe care se bazează metodologia comunitară a ACB) este cea a costului mediu ponderat al capitalului (WACC), bazat pe modelul de evaluare a activelor de capital (CAPM), conform formulelor:

-        ractive = E[rA] = rf + βA * (E[rm-rf]) şi, respectiv,

-        WACC = We * Ke + (1 - We) * Kd * (1 - t),

-        unde βA = riscul fluxurilor de numerar generate de activele in cauză pentru toţi investitorii in proiect, βA*(E[rm-rf]) = prima de risc, E[rm-rf] = prima de risc a pieţei, rm = rata de rentabilitate a pieţei, WACC = costul mediu ponderat al capitalului, Ke = costul capitalurilor (fonduri proprii), We = capitaluri / total active, Kd = costul datoriilor, t = rata de impozitare marginală.

 

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro