Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Fluxurile de numerar sunt determinate intr-una din următoarele forme:

-           in valoare reală (preţuri constante);

-          in valoare nominala (inclusiv inflatia).

Atenţie: fluxurile financiare pot fi proiectate şi utilizate atat sub formă reală, cat şi nominală. Odată decisă forma sub care sunt proiectate şi utilizate, insă, ea trebuie menţinută ca atare pe parcursul intregului calcul ACB, altfel analiza este incorectă.

Rata de actualizare financiară utilizată pentru calculul indicatorilor de performanţă financiară trebuie să fie de aceeaşi natură ca şi fluxurile la care se aplică (reală sau nominal, după caz; a se vedea punctul Rata de actualizare din cadrul acestei secţiuni). Trebuie avut in vedere ca rata de actualizare financiară de 5% recomandată de Comisia Europeană pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune este o rata reală.

Independent de decizia flux real/nominal, se poate utiliza, dacă se consideră justificat, o rată de indexare pentru costurile care se preconizează că vor creşte in termeni reali pe durata perioadei de referinţă.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro