Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Studiul de fezabilitate reprezintă, in fapt, transpunerea in limbaj administrativ a noţiunii de plan de afaceri din domeniul privat.

Scopul principal al studiului de fezabilitate este de a oferi informaţiile necesare proprietarului proiectului, precum si eventualilor terţi finanţatori ai acestuia, in vederea luării unei decizii privind finanţarea proiectului (decizie pozitivă sau negativă, dimensionarea şi eşalonarea finanţării). Demersul logic pe care se bazează existenţa studiului de fezabilitate este prezentat la punctul Rationament al acestei secţiuni.

Structura studiului de fezabilitate este centrată in jurul analizei cost-beneficiu. In realitate, studiu de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu sunt două noţiuni care se suprapun in foarte mare măsura, pană la a coincide, in funcţie de definiţia convenită (a se vedea punctul Tipologie al acestei secţiuni).

Pentru informaţii privind modul de delimitare a proiectului (care elemente pot fi incluse in proiect, dacă se poate executa pe etape, cum se respectă condiţia de neincepere a lucrărilor), a se vedea punctul Identificarea proiectelor a acestei secţiuni.

Dacă proiectul avut in vedere necesită investiţii semnificative (de ordinul zecilor de milioane de euro), punctul Proiecte majore al acestei secţiuni.

Din raţiuni de limitare a costurilor cu realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiecte, studiul de fezabilitate poate fi precedat de un studiu de prefezabilitate. Acesta din urmă conţine un un număr limitat de informaţii, menite a ajuta la evaluarea utilităţii angajării de costuri suplimentare implicate de realizarea unui studiu de fezabilitate complet (a se vedea punctul Studiu de prefezabilitate al acestei secţiuni).

Secţiunile studiului de fezabilitate care o preced pe cea dedicată analizei cost-beneficiu au scopul a furniza variabilele de calcul pentru analiza cost-beneficiu. De pildă, analiza cererii din cadrul capitolului necesitatea şi oportunitatea investiţiei furnizează baza de calcul pentru veniturile financiare ale proiectului şi unele externalităţi din cadrul analizei economice; capitolul costurile estimative ale investiţiei furnizeaza informaţii pentru determinarea celei mai importante componente ale costurilor de investiţiei (a se vedea punctul Continutul-cadru al SF al acestei secţiuni).

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile

 

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro