Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Sursele de finanţare menţionate de cadrul normativ (a se vedea punctul Continutul-cadru al SF din cadrul secţiunii Studiul de fezabilitate):

*            fonduri proprii;

*            credite bancare;

*            fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

*            credite externe garantate sau contractate de stat;

*            fonduri externe nerambursabile;

*            alte surse legal constituite.

Structură analitică recomandată:

*            asistenţă comunitară;

*            contribuţie publică naţională;

*            contribuţia privată naţională;

*            alte resurse (credite bancare).

Recomandăm ca, inainte de constitui surse de finanţare, să acordaţi atenţie determinării necesarului de finanţare:

*            fond de rulment = active circulante - datorii pe termen scurt;

*            investiţii pe termen lung

 

 

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro