Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Definiţie:

*            termenul de recuperare a investiţiei reprezintă perioada de timp (exprimată in ani) in care se recuperează capitalul investit din beneficiile nete ale proiectului.

Formulă de calcul:

*            termenul de recuperare este perioada T pentru care I = ∑ [(Bt - Ct) / (1 + r)^t], unde I = capitalul investit, Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numărul anului (luand valori pană la T).

Observaţii:

*            valoarea informativă a acestui indicator, in plus faţă de VANF(C), este redusă;

*            singurul său merit este acela de a evalua, indirect, dacă nu cumva proiecţiile de beneficii nete pozitive din proiect sunt concentrate spre sfarşitul perioadei de referinţă (şi sunt, in consecinţă, afectate de o incertitudine mai mare).

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro