Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Valoarea reziduală a imobilizărilor (calculată, după caz, ca valoare de lichidare sau valoare reziduală contabilă) este luată in calcul ca un cost pozitiv la sfarşitul perioadei de referinţă.

Metodele de calcul ale valorii reziduale (in situaţia in care durata de viaţă economică utilă actuală a activelor proiectului depăşeşte perioada de referinţă in cauză):

*           Metoda de lichidare:

*       metoda perpetuităţii;

-             evaluare: flux de numerar constant sau cu o rată de creştere (eventual negativă) in viitor;

-            formulă de calcul: VR = FNn+1 / (k-g), unde FNn+1 = fluxul de numerar din anul imediat următor expirării perioadei de referinţă, k = rata de actualizare, g = rata de creştere medie anuală estimată pentru fluxul de numerar al proiectului;

-     valoarea ratei de creştere g are două limitări: (1) rata de creştere nu poate fi mai mare decat rata de actualizare k (dar nu numai datorită imposibilităţii matematice a formulei, ci datorită faptului că nicio companie/proiect nu poate creşte mai rapid decat ansamblul economiei la infinit) şi (2) rata de creştere g trebuie pusă de acord cu perspectivele reale şi raţionale de generare de fluxuri de numerar ale activului economic evaluat, după expirarea perioadei de referinţă;

-            această metodă provoacă, in continuare, discuţii aprinse in randul consultanţilor pentru fonduri europene din Romania - noi opinăm că astfel de discuţii provin mai degrabă din lipsa de experienţă, metoda fiind perfect compatibilă cu o valoare reziduală redusă, de pildă - apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne dacă doriţi argumente;

*       metoda de lichidare;

-             evaluare: aşa cum am arătat in cadrul paginii introductive a secţiunii Analiza financiara, valoare unui activ economic este egală cu valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare pe care este susceptibil a le genera pentru proprietarul său - aceste fluxuri sunt generate fie prin păstrarea in proprietate (a se vedea metoda perpetuităţii), fie prin lichidarea sa;

-             formulă de calcul: valoarea de piaţă a unui echipament similar, cu un grad identic de uzură;

*           Metoda reziduală contabilă:

   -   valoarea rămasă neamortizată in contabilitatea proiectului, după expirarea perioadei de referinţă;

   -    această metodă nu reflectă decat accidental valoarea reziduală reală a activelor economice, metoda amortizării fiind o ficţiune contabilă impusă de leguitor in scopuri pur fiscale.

Ca principiu general valabil, valoarea de piaţă a unui activ economic trebuie, in mod raţional, să fie aceea a valorii actualizate a fluxurilor nete de numerar pe care este susceptibil de a le genera in viitor. De aceea, mulţi autori tratează metoda perpetuităţii şi cea a valorii de piaţă/de lichidare ca o metodă unitară, denumită cel mai adesea valoare de lichidare.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro