Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Ce se include in categoria veniturilor?

-           veniturile sunt definite ca intrări de numerar plătite direct de utilizatori sau din orice furnizări de servicii contra cost;

-           veniturile din exploatare constau in venituri din vanzarea bunurilor sau serviciilor produse (preţuri, tarife), precum şi din serviciile conexe (chirii etc.);

-           economiile la costurile de operare realizate datorită proiectului propus pot fi incluse la categoria venituri financiare; economiile la costurile de operare pot fi ignorate dacă se demonstrează că acestea sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de operare.

Ce nu se include in categoria veniturilor?

-           transferurile şi subvenţiile;

-           TVA şi alte impozite şi taxe indirecte.

Atenţie la respectarea următoarelor principii:

-           veniturile se determină prin previzionarea cantităţii şi preţurilor serviciilor produse de proiectul propus (analiza cererii) - a se vedea punctul Studiu de prefezabilitate şi Continutul-cadru al SF din cadrul secţiunii Studiul de fezabilitate;

-           principiul poluatorul plăteşte (in special cum influenţează aplicarea acestui principiu estimările de preţ pe intreaga perioadă de analiză);

-           dacă preţurile şi tarifele folosite nu depăşesc disponibilitatea / capacitatea de plată a utilizatorilor in condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva piaţă.

Coloana din dreapta conţine o aplicaţie practică parţială in Excel de analiză cost-beneficiu, pe care am populat-o cu cifre dintr-un exemplu din Ghidul CE, pentru a fi mai ilustrativă - vă rugăm să apăsaţi Exercitiu ACB pentru descărcare.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.

Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro